هزینه(Application Fee) برنامه اسکیل ورکر کانادا

مبلغ پرداختی بعد از تکمیل مراحل و رفتن به صفحه تسویه حساب  به صورت خودکار به ریال اعلام خواهد شد.

لطفا فرم  را بادقت مطالعه و تکمیل نموده و بعد احراز درستی اطلاعات بر روی دکمه ثبت سفارش کلیک نمایید.

بعد از ثبت سفارش می توانید سفارش دیگری ثبت کنید و اگر سفارش دیگری ندارید روی اقدام به پرداخت کلیک کنید.

ابتدا واحد ارزی که می خواهید پرداخت با آن انجام شود را از منو آبی سمت راست صفحه انتخاب کنید و صبر کنید تا تغییر انجام شود.

Quebec-selected skilled worker


مبلغ 1040 دلار می باشد
(983 /1 unit)

Your application

(520 /1 unit)

Include your spouse or partner


(983 /1 unit)

(142 /1 unit)

Biometrics

(80 /1 unit)
(161 /1 unit)
(463 /1 unit)